Архіви. Які вони бувають

Коли ви вирішили приступити до пошуку в архівах у вас обов’язково виникне питання а в які архіви звертатися і в загально які вони бувають. Давайте розберемося в місці.

Залежно від компетенції (функцій) організації можуть створюватися такі види архівів

 • Центральний архів, який зберігає документи апарату органу влади, документи організацій безпосереднього підпорядкування та інших організацій, включених в список джерел комплектування архіву, затверджений керівником органу влади;
 • Центральний галузевий архів, який зберігає документи всіх організацій, віднесених до певної галузі, всіх рівнів підпорядкованості і незалежно від їх територіального розташування;
 • Об’єднаний архів, який зберігає документи кількох організацій галузі, пов’язаних між собою системою співпідпорядкованості або однотипних за профілем діяльності;
 • Архів організації, який зберігає документи тільки даної організації і її попередників.

Залежно від складу документації, що підлягає зберіганню в архіві, можуть створюватися

 • Архів управлінської документації;
 • Науково-технічний архів;
 • Аудіовізуальний архів;
 • Архів документації на електронних носіях.

Архіви, склад документів яких обумовлений способом запису інформації і носієм, можуть створюватися як самостійні одиниці або як структурні підрозділи в складі архіву організації.

З метою виконання основних завдань архів здійснює такі функції

 • Веде списки організацій і (або) структурних підрозділів організацій – джерел комплектування архіву;
 • Приймає впорядковані документи структурних підрозділів організації та організацій – джерел комплектування архіву;
 • Чи враховує і забезпечує збереження прийнятих в архів документів;
 • Створює і підтримує в актуальному стані науково-довідковий апарат до документів архіву;
 • Організовує інформаційне обслуговування керівників і структурних підрозділів організації, здійснює використання документів за запитами організацій і приватних осіб, в тому числі соціально-правовим запитам громадян, веде облік і аналіз використання;
 • Проводить експертизу цінності та здійснює комплекс організаційних і методичних заходів щодо передачі документів на постійне зберігання;
 • Здійснює перевірку правильності формування та оформлення справ в структурних підрозділах організацій та інших організаціях – джерелах комплектування;
 • Організовує роботу зі складання номенклатури справ організації;
 • Надає методичну і практичну допомогу структурним підрозділам в роботі з документами;
 • Бере участь в розробці нормативних і методичних документів з архівної справи та документаційного забезпечення управління;
 • Бере участь в проведенні заходів по підвищенню кваліфікації працівників архіву і служби документаційного забезпечення управління, в тому числі в організаціях – джерелах комплектування архіву.

Успіхів у пошуку.