Архіви України. Основні проблеми і права дослідників генеалогії

“… Кожен має право вільно збирати,
використовувати і поширювати інформацію усно,
письмово або в інший спосіб – на свій вибір “.

Стаття 34 Конституції України.

Проблеми та їх вирішення

В архіві вимагають підтвердження спорідненості (крім РАГСу)

Рішення: Для роботи вам потрібна тільки заява і документ, що засвідчує особу.

Підстава: Закон України Про Національний архівний фонд та архівні установи

Розділ V Використання Національного архівного фонду
Стаття 15. Доступ до документів Національного архівного фонду

Громадяни України мають право користуватися документами Національного архівного фонду або їх копіями на підставі особистої заяви та документа, що посвідчує особу. Особи, які користуються документами Національного архівного фонду за службовим завданням, подають документ, що підтверджує їх повноваження.

Забороняється вимагати від користувачів надання документів, не передбачених цим Законом.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами доступу до документів Національного архівного фонду, а також мають такі самі обов’язки, як і громадяни України.

Про відмову в доступі до документів Національного архівного фонду користувачеві повідомляється письмово із зазначенням вичерпних підстав відмови.

Чи не видають документи посилаючись на захист персональних даних (крім РАГСу)

Рішення: У архівах зберігаються документи, які мають вік старше 75-ти років. Дані документи не підпадають під дію закону про захист персональних даних.

Підстава: Закон України Про Національний архівний фонд та архівні установи

Розділ V Використання Національного архівного фонду
Стаття 16. Обмеження доступу до документів Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам

Доступ до документів Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян, обмежується на 75 років з часу створення цих документів, якщо інше не передбачено законом.

Чи не видає документ за його поганий фізичний стан

Рішення: Вимагати письмову відповідь – відмова із зазначенням конкретного документа. Через рік вимагайте цей документ до видачі.

Підстава: Закон України Про Національний архівний фонд та архівні установи

Розділ V Використання Національного архівного фонду
Стаття 16. Обмеження доступу до документів Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам

Архівні установи мають право обмежити доступ до документів Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, на строк до одного року в зв’язку з їх науково-технічним опрацюванням, перевіркою наявності та стану або реставрацією. У разі проведення великого обсягу зазначених робіт строк обмеження може бути продовжений з дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства, але не більше ніж на один рік.

Забороняють фотокопіювання

Рішення: Протиправні дії. Ви маєте право виготовляти копії.

Підстава: Наказ міністра юстиції України “Про затвердження Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам”

Розділ II. Організація роботи користувачів у читальних залах архівів, їх права та обов’язки

Виготовляти, в тому числі за допомогою технічних засобів, або отримувати від архівних установ копії документів і виписки з них, якщо це не загрожує стану документів та не порушує авторські та суміжні права, а також вимагати, щоб ці копії або витяги були засвідчені архівною установою.

Забороняється вимагати здійснення прямої або непрямої оплати для самостійного виготовлення користувачем копій документів.

Вимагають оплату за копіювання власним технічним засобом

Рішення: Безпідставно. Ви не звертаєтеся за додатковою послугою, а користуєтеся власним правом на виготовлення копій.

Підстава: Наказ міністра юстиції України “Про затвердження Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам”

Розділ II. Організація роботи користувачів у читальних залах архівів, їх права та обов’язки

Виготовляти, в тому числі за допомогою технічних засобів, або отримувати від архівних установ копії документів і виписки з них, якщо це не загрожує стану документів та не порушує авторські та суміжні права, а також вимагати, щоб ці копії або витяги були засвідчені архівною установою.

Забороняється вимагати здійснення прямої або непрямої оплати для самостійного виготовлення користувачем копій документів.

Стаття №29 Господарського кодексу “Зловживання монопольним становищем на ринку”

У статті вище розглянуті випадки з дослідниками генеалогії в читальному залі.

Очікування відповіді на запит поштою / електронною поштою більше одного місяця

Рішення: Запит повинен бути опрацьований протягом періоду, що не перевищує один місяць.

Підстава: Наказ міністра юстиції України “Про затвердження Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам”

Розділ V. Організація копіювання документів на замовлення користувача

Терміни і спосіб виготовлення копій визначаються керівництвом архіву за погодженням із замовником з урахуванням наявності відповідних технічних засобів і стану документів НАФ, але не можуть перевищувати одного місяця.

Звичайно це не вся інформація яка може вам допомогти, але основна. Для зручності можете роздрукувати, щоб при нагоді можна було скористатися.

Успіхів у пошуку.