Методи генеалогічних досліджень

У генеалогічних дослідженнях дуже важливо керуватися певними методами.

Методи генеалогічних досліджень

  • Історичним.
  • Біографічним.
  • Інформаційним.
  • Бесідою.
  • Опитуванням старших поколінь родини.
  • Аналізом зібраних даних.

Історичний метод передбачає пізнання конкретної історії роду його духовних цінностей, динаміки і протиріч розвитку (потрібно відокремлювати факти, історичні дані про рід від міфологізації, легенд), але і їх не варто випускати з уваги.

Біографічний метод пов’язаний з історичним, наприклад, історичне дослідження роду дозволяє проектувати життєвий шлях особистості, відстежити переміщення людини по світу в залежності від історичних подій.

Інформаційний метод в певній мірі конкретизує біографічний (використовуються біографічні методики, зокрема інтерв’ю, анкети, тести; спогади родичів і близьких людей, збір документальних даних.

Бесіда – це метод збору необхідної інформації за спеціально розробленою програмою в процесі вербальної комунікації. Під час бесіди можна виявити нові факти і дані які раніше могли бути втрачені.

Опитування старших поколінь родини – пов’язаний з методом бесіди. У неформальній обстановці за допомогою попередньо складеного опитувальника можна з’ясувати і уточнити інформацію.

Аналіз зібраних даних – пов’язаний з сукупністю інформації, систематизацією документів, складений родоводів таблиць і розписів.

Як видно всі методи нерозривно пов’язані між собою і якщо використовувати їх в сукупності можна просунуться в своїх пошуках набагато вперед.

Успіхів у пошуку.