Ревізії (перепису подушне)

На початку ХVШ в. введено подушне оподаткування, одиницею якого стала чоловіча душа. У відповідності до нової системи оподаткування була прийнята і нова форма обліку населення – так звані ревізії «подушне перепису». Всього в Росії було проведено 10 ревізій.

Перша ревізія (1718-1727)

Указ про проведення 1 ревізії видав Петро I 26 листопада 1718. Вона почалася після опублікування указу Сенату від 22 січня 1719 і тривала до 1727. Були переписані не тільки російські, але й більшість інших народів. І все ж ряд народів (башкири, частина татар та ін.) Не був врахований. Крім того, спочатку ревізія не поширюється на Прибалтику, Малоросію, Слобідську Україну, а також на українців, що жили в російських губерніях. Правда, пізніше на всіх цих територіях були проведені місцеві ревізії населення або здійснені інші форми обліку населення (наприклад, в Малоросії – «перепису», що враховували чисельність дворів і службовця козацтва).

Друга ревізія (1743-1747)

2 ревізія була проведена після опублікування указу від 16 грудня 1743: почалася в 1744 і закінчилася в 1747. Вона, як і 1 ревізія, знову не торкнулася ряду народів (башкирів, частини татар, сибірських племен, лопарів). Чи не проводилася 2 ревізія і на території Малоросії. Проте 2 ревізія охопила деякі категорії населення, які не були охоплені 1 ревізією. Зокрема, були враховані жителі Ингерманландии (населена фінами частина нинішньої Ленінградської області), українці на російських землях і в слобідських полках, а також і іноземці, котрі прийняли православ’я. Сенатським указом від 22 березня 1746 передбачалося, що окремо повинна реєструватися етнічна приналежність який обліковується ревізією населення, при цьому дозволялося при обліку хрещених інородців не вказувати їх етнічну приналежність.

Третя ревізія (1762-1764)

Через 17 років після початку другої ревізії було вирішено провести третю ревізію. На цей раз уряд дійшов висновку про включення в ревизские казки також і всіх осіб жіночої статі. До цього їх чисельність визначалася шляхом подвоєння числа, осіб чоловічої статі. Третя ревізія почалася в 1762 і в основному завершилася до середини 1764. З урахуванням всіх пропусків і «швидких душ» загальна чисельність населення Росії до 1763 року становив 23200 тис. Чол. Однак ревізія недоврахували значну частину населення, і пізніше, вже під час наступної, 4, ревізії було виявлено велику кількість недоврахованої 3 ревізією приписних душ. До початку 3 ревізії був остаточно встановлений список категорій населення, які підлягають ревізькій обліку, і розроблена форма документів, що складаються під час ревізій. З 3 ревізії вводиться єдина друкована форма ревізькій казки, яка проіснувала майже без змін до 10 ревізії. Починаючи з 3 ревізії, в казки вносилися відомості про всіх осіб чоловічої жіночої статі (прізвище, ім’я, по батькові, вік, станова приналежність, місце проживання).

Четверта ревізія (1781-1783)

У 1781-1783 проходила 4 ревізія. На відміну від всіх попередніх вона поширилася на всю територію Росії, охопивши і ті окраїнні райони, де до цього проводилися лише свої місцеві обчислення. Вона вказувала етнічну приналежність не тільки «нехрещених іновірців», а й «новохрещених», т. Е. Прийняли православ’я в 30-50-х роках XVIII ст. Чи не виділялися давно прийняли християнство етнічні спільності: білорусів, поляків (крім жили в Ризі), латишів, естонців, іжорців, карелів, фінів, комі, комі-перм’яків та ін.

П’ята ревізія (1794-1796)

23 червня 1794 був виданий іменний указ про проведення наступної, 5, ревізії, яка повинна бути завершена до початку 1796. Формуляри документів залишилися такими ж, як і під час Четвертої ревізії. За її підсумками в Росії вже налічувалося 28300 тис. Чоловік.

Наступні ревізії (6-1811 р, 7-1818 р, 8-1833 р, 9-1850 р, 10-1857 р.)

Наступні ревізії – 6, 7, 8, 9 і 10 почали проводитися відповідно в 1811, 1815, 1833, 1850 1857 р.
У формуляр казки 7 ревізії для деяких категорій населення вносяться відомості про спеціальність; відомості про жіноче поле виділені і склали праву частину казки.
Ревізії не охоплювали повністю все населення, більшість з них не покривало всій території країни, і були розтягнуті в часі (хоча терміни їх проведення поступово зменшувалися). Протягом майже півтора століття ревізії фактично були єдиною досить широкою формою обліку населення країни, лише в деяких районах крім них проводилися місцеві обчислення.

Ревізькі казки. Що вказувалося

Ревізькі казки дозволяють встановити такі відомості: станову приналежність особи, яка подає казку; вік, прізвище (якщо була), ім’я, по батькові та місце народження; місце постійного проживання; наявність дітей чоловічої і жіночої статі (крім 1-2 і 6 ревізій) із зазначенням часу і місця їх народження; родичів і “робітних людей” із зазначенням прізвищ, імен, віку і станової приналежності; розміри податей, що сплачуються скарбниці; майновий стан подає казку (не завжди); в ряді випадків по 1-5 ревізій – національність; по 1 ревізії – фізичні недоліки (“бувкаліцтва”, “сліпий”). Встановити можна саме вік на момент перепису, а не рік народження, тому підрахований рік народження за різними ревізій як правило різниться.

Категорії населення, перераховані в ревізьких казках тих часів: міщани, церковнослужителі, солдати, цехові, з купецтва, селяни. Остання категорія включала в себе наступні групи: вільні хлібороби, однодворці, бобирі, черносошниє, дворові, економічні, питомі і т. д. В «переписні листи» вносилося громадянський стан кожного з переписував абонентів на справжню і минулої ревізію. Наприклад, військова служба мала такі варіанти: зданий в рекрути, зданий в ратники, в ополченні, відданий в арештантські роти. Важливою вважалася інформація по переміщенням населення, де були такі варіанти, як: переселений, самостійно переселилися, переведений, прийшли невідомо звідки, в невідомої отлучке, в бігах, вільновідпущені.
Однак навіть останні ревізії були дуже далекі від загального перепису, так як не включали в себе велику групу, звільнену від обліку. Від обліку були звільнені:

  • Дворяни.
  • Держ. службовці.
  • Домашні вчителі.
  • Нижні військові чини (донські, чорноморські і інші козаки).
  • Почесні громадяни.
  • Особи, що належать до поштової і театральному відомствам.
  • Все особи отримали вчені, медичні, академічні ступені.
  • Майстра казенних заводів і т. д.

Де зберігаються ревизские казки

Не всі ревизские казки збереглися. Не всі збережені описані (тобто потрапили в опису), тобто, навіть якщо вони і є, вам скажуть, що їх немає. Збережені не завжди даються дослідникам – для цього вони повинні бути прошиті, пронумеровані і в хорошому стані. А взагалі-то вони зберігаються в федеральних архівах – фонди ландратская книг і літописів, Колегії економії (РГАДА); Сенату, Департаменту різних податей і зборів міністерства фінансів (РГИА) – і в регіональних архівах – фонди намісницьких правлінь, казенних палат, міщанських старост, повітових тимчасових ревизских комісій Всеросійських народних переписів, особисті фонди.

Джерело: forum.vgd.ru

Успіхів у пошуку.