Спадний родовід

Іноді займаючись генеалогією, особливо це стосується тих, хто тільки приєднався до лав генеалогов – любителів, ми натрапляємо на різні терміни і правила, а в генеалогії без них нікуди, як же в цьому всьому розібратися і структурувати наявну інформацію.

Сьогодні поговоримо про Родословні, а зокрема про низхідному родоводі. Для чого це потрібно? Воно потрібне нам для встановлення і вивчення свого роду. Найчастіше використовують висхідний родовід, воно є основним. проте в цьому пошуку ми залишаємо за межами дослідження численних родичів не належать до числа прямих предків.

Спадний родовід дає можливість вивчити і дізнатися родинні зв’язки не тільки в межах досліджуваного роду, а й за його межами. Тобто відновити родовід від загального предка до нащадків.

Розглянемо спадний родовід на прикладі умовної сім’ї:

Анатолій – родоначальник;

Андрій Анатолійович – старший дитина Анатолія (перший син);

Леонід Анатолійович – друга дитина Анатолія (другий син);

Марія Анатоліївна – третя дитина Анатолія, одружена з Максимом (старша дочка);

Софія Анатоліївна – четверта дитина Анатолія, одружена з Миколою (друга дочка);

Іван Андрійович – старший дитина Андрія Анатолійовича (перший син);

Олександр Андрійович – друга дитина Андрія Анатолійовича (другий син);

Поліна Андріївна – третя дитина Андрія Анатолійовича (старша дочка);

Наталія Андріївна – четверта дитина Андрія Анатолійовича (друга дочка);

Юрій Леонідович – старший дитина Леоніда Анатолійовича (старший син);

Раїса Леонідівна – друга дитина Леоніда Анатолійовича (старша дочка);

Костянтин Максимович – старший дитина Марії Анатоліївни (старший син);

Володимир Максимович – друга дитина Марії Анатоліївни (другий син);

Олена Миколаївна – старший дитина Софії Анатоліївни (старша дочка);

Ірина Миколаївна – друга дитина Софії Анатоліївни (молодша дочка).

Родоначальник Анатолій має двох синів Андрія і Леоніда, а також двох дочок Марію і Софію. У Андрія Анатолійовича два сина Іван і Олександр, а також дві дочки Поліна і Наталя. Леонід Анатолійович має сина Юрія і дочка Раїсу. Марія Анатоліївна в шлюбі з Максимом має синів Костянтина і Володимира. Софія Анатоліївна в шлюбі з Миколою має двох дочок Олену та Ірину.

Найбільш зручним способом подачі відомостей про низхідному родоводі є стема (від лат. “stemma” – генеалогічна таблиця, фамільне древо). При цьому за перше коліно приймається родоначальник, друге коліно покоління його дітей, третє коліно – покоління онуків і так далі. Всі представники одного покоління повинні бути розміщені в одній горизонтальній рядку. Розміщувати представників одного коліна в різних рядках будить грубою помилкою.

Покоління, коліна роду, позначаються римськими цифрами, які розміщуються з лева або з права від стеми. У тому випадку коли стема виявляється занадто громіздкою, допустимо винесення його частин в особливі, виносні стеми, співвіднесені з основною стемой.

При вивченні спадного родоводу потрібно дотримуватися правила нумерації осіб включених в стему. Найбільш зручною формою систематизації відомостей про низхідному родоводі є покоління розпису.

Спадний родовід

Успіхів у пошуку.